قوانین اخذ چالیشما ایزین (مجوز کار) ترکیه در سال 2024

ارسال شده در: اخبار | 0

مجوز کار چیست؟ مجوز کار؛ این یک نوع مجوز است که هر خارجی که در جمهوری ترکیه است و می خواهد کار کند باید از وزارت کار و تامین اجتماعی دریافت کند و به فرد حق کار و اقامت بدهد. … ادامه یافت

چگونه مجوز کار یا همان چالیشما ایزنی (Çalışma Izni) در ترکیه بگیریم؟

ارسال شده در: اخبار | 0

علاوه بر شهروندان ترکیه، بسیاری از اتباع خارجی  با کار در کشور ترکیه امرار معاش می کنند. طبق ماده 4 قانون مجوز کار اتباع خارجی شماره 4817، اتباع خارجی باید قبل از شروع کار وابسته یا مستقل در ترکیه، ابتدا … ادامه یافت

Translate »