قوانین اخذ چالیشما ایزین (مجوز کار) ترکیه در سال 2024

ارسال شده در: اخبار | 0

مجوز کار چیست؟ مجوز کار؛ این یک نوع مجوز است که هر خارجی که در جمهوری ترکیه است و می خواهد کار کند باید از وزارت کار و تامین اجتماعی دریافت کند و به فرد حق کار و اقامت بدهد. … ادامه یافت

Translate »