درخواست ویزای شینگن یا هر گونه ویزای من از ترکیه رد شد – چه کاری می توانم انجام دهم؟

ارسال شده در: اخبار | 0

اگر درخواست ویزای شما رد شده و دلیل آن را متوجه نشدید، می توانید درخواست بررسی مجدد کنید. (حق اعتراض به تصمیم مقام رسمی) شما می توانید شخصاً درخواست تجدید نظر کنید یا از شخص دیگری (مثلاً وکیل یا هر … ادامه یافت

Translate »