کاهش محدودیت ها در ترکیه

ارسال شده در: اخبار, اخبار عمومی | 0

وزارت کشور ترکیه بخشنامه “اقدامات عادی سازی تدریجی” را به فرمان داری ها ارسال کرد. براساس این بخشنامه ،اقدامات دوره عادی سازی تدریجی از ساعت 5 روز دوشنبه 17 می(ماییس) شروع شده و تا ساعت 5 روز سه شنبه 1 جون(حاضیران) … ادامه یافت