اخذ اقامت کانادا از طریق برنامه کارآفرینی نیوبرانزویک

برای اخذ اقامت کانادا از طریق برنامه کارآفرینی نیوبرانزویک باید شرایط اولیه زیر را داشته باشید:
  • یک ارتباط منطقی با نیوبرانزویک داشته باشید،مانند: شرکت در سمینار دولت نیوبرانزویک، سفر بازدیدی 5 روزه از استان در 2سال گذشته، دریافت مدرک دیپلم، سابقه کار یکساله از استان ، داشتن فامیل مقیم یا سیتی زن کانادا ساکن در استان نیوبرانزویک.
  • داشتن سن حداقل 24 سال و حداکثر 54 سال .
  • نمره حداقل 5 در آزمون های تست زبان قابل قبول دولت کانادا در صحبت کردن، گوش دادن، خواندن و نوشتن و داشتن صلاحیت در زبان انگلیسی یا فرانسوی
  • کامل کردن حد اقل دو سال دوره تحصیلی تمام وقت پس از اتمام دوره دبیرستان.
  • داشتن حداقل سرمایه ملکی 600،000 دلار کانادایی (باید توسط موسسات مورد قبول استان ارزیابی رسمی گردد) که مقدار 300،000 دلار کانادای آن به صورت وجه نقد باید باشد.
  • دارای حداقل سه سال از پنج سال تجربه در مدیریت و مالکیت یک بیزینس فعال (حداقل 33.3٪)؛ یا پنج سال(متوالی) تجربه در نقش مدیریت ارشد یک بیزینس فعال یا بیشتر داشته باشید.
  • مایل به سکونت دائم در نیوبرانزویک باشید و مالکیت و مدیریت یک کسب کار محلی را دارا باشید.
  • قادر به سرمایه گذاری حداقل 250،000 دلار کانادا از بودجه خود را برای ایجاد یک کسب و کار در نیوبرانزویک باشد.
  • بیزینس مورد نظر برای اقتصاد استان مفید باشد.
  • حداقل 65 امتیاز کسب کنید، در هر دوره افراد با بالاترین امتیاز در استخر مجازی انتخاب خواهند شد.